Обов`язкова інформація для клієнта

 • Особа, яка надає фінансові послуги:

  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЛЕКСІБЛ ФАЙНЕНШЛ СОЛЮШНЗ» (далі – Товариство), ідентифікаційний код юридичної особи (код за ЄДРПОУ) 42953538:

 • Відомості про місцезнаходження фінансової установи:

  Адреса місцезнаходження: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 30Д, офіс 301 код території за КОАТУУ: 8036100000

 • Контактний телефон: 0 (800) 606 100 (безкоштовно по Україні).

 • Електронна адреса: [email protected].

 • Веб-сайт: www.verocash.com.ua.

 • Скарги Клієнтів приймаються за адресою місцезнаходження Товариства та електронною адресою, що вказані вище.

 • Кредитний посередник - відсутній.

 • Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою:

  Надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту.

 • Дата державної реєстрації Товариства: 15.04.2019 року.

 • Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі:

  Свідоцтво про реестрацію фінансової установи серія ФК №1394, видане Національною комісіею, що здійснюе державне регулювання ринків фінансових послуг, від 30.04.2020 року, анулювання та призупинення дії свідоцтва про реестрацію фінансової установи не застосовувалось.

  Розпорядження №905 від 19.05.2020 року «Про видачу ТОВ «ФЛЕКСІБЛ ФАЙНЕНШЛ СОЛЮШНЗ» ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), ліцензія безстрокова; тимчасового призупинення дії ліцензії та/або анулювання ліцензії не застосовувалось.

 • Ціни/тарифи фінансових послуг:

  Ціни i тарифи фінансових послуг визначаються відповідно до умов договору, згідно якого Клієнт бажає отримати фінансові послуги. Додаткова інформація про ціни/тарифи, відповідно до умов Договорів, розміщена на сайті Компанії.

 • Інформація про фінансову установу, яка підлягає оприлюдненню згідно з законом:

  Звіт про корпоративне управління фінансової установи не розкривається у зв´язку з тим, що фінансова установа не створена у формі акціонерного товариства.

 • Механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають в процесі надання фінансових послуг:

  • а) можливість i порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг:
   • механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок позасудового урегулювання спірних питань, що виникають в процесі надання фінансових послуг, здійснюсться відповідно до вимог чинного законодавства;
   • скарги i письмові звернення громадян приймаються за адресою: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 30Д, офіс 301, а також на е-mail: [email protected]. Скарги i письмові звернення громадян розглядаються в порядку ЗУ "Про звернення громадян";
   • спори між Сторонами вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення Сторонами згоди, вирішення спорів здійснюється у порядку, встановленому договором та чинним законодавством України.
  • б) наявність гарантійних фондів aбo компенсаційних схем, які застосовуються відповідно законодавством:
   • наявність гарантійних фондів a6o компенсаційних схем законодавством не передбачено.
 • Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів:

  Державне регулювання діяльності фінансової організації здійснює – Національний банк України, вул. Інститутська, 9, м Київ, 01601; телефоном 0 800 505 240, е-mail: [email protected].

  Орган з питань захисту прав споживачів - Управління захисту прав споживачів фінансових послуг Національного банку України : Адреса для листів: вул. Інститутська, 9, м Київ, 01601; адреса для подачі письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ-8, 01601; телефон 0 800 505 240, е-mail: [email protected]

  Інформація на сайті НБУ про захист прав споживачів: https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection

 • Розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, які надаються іншими фінансовими установами:

  Фінансова установа не надає i не пропонує фінансові послуги, які надаються іншими фінансовими установами.

 • Порядок сплати податків i зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги:

  Порядок сплати податків i зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги здійснюється виключно відповідно до вимог чинного законодавства.

 • Правові наслідки i порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги:

  Позичальник має право достроково повернути кредит як в повному обсязі, так i частиною, сплативши відсотки за користування кредитом, виходячи з фактичного залишку суми кредиту i строку користування кредитом, наслідками чого є виконання умов кредитного договору. Будь-які додаткові оплати, комісії, штрафи за дострокове повернення кредиту – відсутні.

 • Умови надання додаткових фінансових послуг та ïx вартість:

  Фінансова установа не надає додаткових фінансових послуг. Послуга ідентифікації через Систему BankID НБУ надається безкоштовно.

 • Режим робочого часу фінансової установи:

  • Робочі дні: з понеділка по п´ятницю за виключенням суботи, неділі, державних свят.
  • Робочі години : з 09 год.30 хв. до 18 год. 30 хв. кожного робочого дня.
  • Години перерви: обідня перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв. кожного робочого дня.
  • Вихідні дні: субота, неділя, державні свята.